nostalgia_logga3Nostalgiaföreningen i Fågelfors
Bruksgatan 43
57972 Fågelfors
www.nostalgia.hogsby.se
Bg 5597-2152
Org.nr. 802422-0900
                   
Styrelsen 2021:

Ordförande: Ingbritt Loberg, tel. 072-2177603
ingbritt.loberg@hogsby.net
Kassör och sekreterare: Fredrik Loberg, tel. 070-4931165
Ledamöter: Waltraud Hochmuth, Jörg Hochmuth, Vera Axelsson
Suppleanter: Lars-Erik Hellgren, Stefan Sandahl, Mats Persson
Kontakt studieförbund: Vera Axelsson
Lotteriansvariga: Lars-Erik Hellgren och Leif Loberg

Revisorer: Stefan Björngard och Margitha Green

Arbetsgrupp ”ute”: Waltraud Hochmuth, Jörg Hochmuth, Fredrik Loberg (sammankallande), Mats Persson, Stefan Sandahl, Stefan Björngard m.fl.
Arbetsgrupp inne håller på att bildas.
Ansvarig för hemsidan: Leif Loberg
Ansvarig för medlemsregistret: Leif Loberg

Känner Du att Du vill jobba med något praktiskt eller administrativt i Nostalgias verksamhet så är Du välkommen att höra av Dig till ordföranden.