Bilder från utställningen "Från järn till
   Trä" i Nostalgia
 
Stortvätt vid dammen. Tidigt 1900-tal
Flygbild från 1964
Stockpetning, början av 1950-talet