Lek     Ernst Rolf

    Karl Gerhard     Kök     Huset      Styrelsen 

 

Nostalgia är ett Arbetslivsmuseum som drivs av en ideell förening, Nostalgiaföreningen i Fågelfors.

Vill Du bli medlem i föreningen, betala in avgiften på bankgiro 5597-2152 eller swish 1234774667.
Glöm inte ange avsändare!

Årsavgiften är 50 kr för enskild och 100 kr för familj. Medlemskapet är ett sätt att stödja föreningens verksamhet och som medlem får Du också information genom medlemsbrev. Som medlem har Du fritt inträde under sommarsäsongens öppet-tider, dagligen 3 juli t.o.m. 7 augusti 2022 kl. 12-17.

Nostalgiaföreningens styrelse fr.o.m. årsmötet 2022 och 1 år framåt:

Ingbritt Loberg, ordf. Tel. 072-2177603 ingbritt.loberg@hogsby.net

Fredrik Loberg, kassör och sekreterare 070-4931165

Lars-Erik Hellgren, Vera Axelsson, Waltraud Hochmut

Jörg Hochmut, Stefan Sandahl, Mats Persson

Karin Wigström

Revisorer är: Margitha Green och Stefan Björngard

Uppdaterad 2022-05-04