Lek     Ernst Rolf

    Karl Gerhard     Kök     Huset      Styrelsen 

 

Nostalgia drivs av en ideell förening, Nostalgiaföreningen i Fågelfors.

Vill Du bli medlem i föreningen, kontakta någon i styrelsen.

Årsavgiften är 50 kr för enskild och 100 kr för familj. Medlemskapet är ett sätt att stödja föreningens verksamhet och som medlem får Du också information genom medlemsbrev. Som medlem har Du fritt inträde under ordinarie öppet-tiderna.

 

Nostalgiaföreningens styrelse fr.o.m. årsmötet 2019 och tills vidare:

Leif Loberg, ordf. Tel. 072-5708357  leif.loberg@hogsby.net

Margitha Green, vice ordf. Tel. 070-5217901   

Fredrik Loberg, kassör 

Mats Sandgren, sekreterare    mats.sandgren.green@outlook.com

Lars-Erik Hellgren

Vera Axelsson

Fr.o.m. styrelsemötet den 23 mars 2020 välkomnas två nya adjungerade styrelseledamöter.

Waltraud Hochmut och Jörg Hochmut

Revisorer är: Ulf Axelsson och Stefan Björngard