Lek     Ernst Rolf    Karl Gerhard     Kök     Huset      Styrelsen 

Affären på vinden är ett
exempel på lekar och upplevelser i en fascinerande miljö !